Služba WiFi Hotspot je dostupná v Aši.

Naše WiFi síť není zabezpečená klíčem a jmenuje se "Riwas.HotSpot".

Pokud na naši WiFi síť narazíte, můžete ji využívat dle uvedených podmínek.

Podmínky užití služby Riwas WiFi Hotspot

 • Naše síť běží na nelicencovaném frekvenčním pásmu 2,4Ghz
 • Klient se může připojit na naši síť pomocí telefonu, notebooku, tabletu a jiných zařízeních
 • Klient se může připojit na naši síť pomocí WiFi routeru
 • Klient si vždy sám obstará zařízení pro připojení, my zařízení neprodáváme
 • Instalaci zařízení si provede sám klient
 • Přihlášení uživatele do sítě probíhá automatickým přesměrováním na přihlašovací obrazovku
 • Pokud nedojde k automatickému přesměrování, je možno zadat ručně adresu net.riwas.cz

Varianty připojení

Individuální připojení - free internet

 • Limit připojení je 30 minut
 • Nové připojení je možné po 60-ti minutách
 • Download 2 Mbits
 • Upload 0,5 Mbits

Připojení nastálo - tarify

Podmínky užití platné od 23.3.2013

© Copyright 2013 Riwas.cz